ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ
IN & OUT SERVICES
Exclusive Agencies
Κατάλληλο εκπαιδευµένο προσωπικό ασχολείται µε παραγγελιοληψία και merchandising για λογαριασµό πελατών μας.

Το διάστημα 1997 – 2007 αντιπροσωπεύαμε το Consumer Health Care της Pfizer και το διάστημα 2007 – 2011 το Consumer Health Care της Johnson & Johnson.