Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Από το 1990 στο χώρο του Marketing!

Αντικείµενα των υπηρεσιών µας είναι το In store Promotion, το Merchandising, οι Διανοµές Εντύπων – Δειγµάτων, η διοργάνωση Special Events, η Έρευνα αγοράς, το Detailing καθώς και Exclusive Agencies.

Παράλληλα, κατα τη διάρκεια των ετών λειτουργίας μας, αναπτύξαµε και ισχυροποιήσαµε τις συνεργασίες µας µε below the line διαφηµιστικές απ’ όλη την Ελλάδα. Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα στην υλοποίηση σε ότι µας έχει ανατεθεί, µας έφεραν στην πρώτη θέση με διαφορά στην Κεντρική Ελλάδα.

Υποδομές & Αυτοκίνητα

Η ανοδική µας πορεία και η κατάταξή µας ως η µεγαλύτερη below the line διαφηµιστική στην Κεντρική Ελλάδα δεν είναι ούτε τυχαία ούτε ήρθε ξαφνικά. Η υλικοτεχνική µας υποδοµή περιλαµβάνει την έδρα µας που βρίσκεται στην Ανθίµου Γαζή 46 κοντά στο κέντρο της Λάρισας, µε γραφεία συνολικής κάλυψης 150 τµ καθώς και αποθήκη συνολικης κάλυψης 200 τµ για αποθήκευση και διακίνηση προωθητικού υλικού και εντύπων, στόλο δώδεκα (12) επιβατικών και δέκα (10) επαγγελµατικών αυτοκινήτων.

Επίσης, το υποκατάστηµα των Ιωαννίνων διαθέτει γραφεία συνολικής κάλυψης 100τμ, αποθήκη συνολικής κάλυψης 80 τµ, δυο (2) αυτοκίνητα και βρίσκονται στη Καραολή & Δηµητρίου 11 κοντά στο κέντρο των Ιωαννίνων.

in and out services

Η περιοχή της Θεσσαλίας παρουσιάζοντας µεγάλη αναπτυξιακή δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των µεγάλων αλυσίδων λιανικής µε αποτέλεσµα η Λάρισα να αποτελεί σήµερα περιοχή µε αυξηµένο ενδιαφέρον στους ετήσιους στόχους των εµπορικών διευθυντών.

Η In & Out έρχεται να υλοποιήσει µε την εµπειρία της κάθε προωθητική ενέργεια στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

01.
ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Promoters για κάθε ενέργεια, in store & out store. Έµπειροι supervisors για τη σωστή διεξαγωγή των ενεργειών, έμπειροι διανοµείς και οµαδάρχες εντυποδιανοµών, merchandisers, ερευνητές αγοράς και έμπειροι πωλητές απαρτίζουν το προσωπικό µας.

02.
FACE COMMUNICATION

Από το 2014 η In & Out εισήγαγε στον όµιλό της, τη διαφηµιστική Face Communication, αποτελώντας ουσιαστικά υποκατάστηµα στην περιοχή της Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα. Η εµπειρία µας, οι κοινοί µας στόχοι και το πάθος για το promotion, µας ένωσαν εταιρικά και παράλληλα καταφέραµε να ενοποιήσουµε γεωγραφικά την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας µε την Ήπειρο, προς διευκόλυνση των συνεργατών µας.

03.
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ.

H In & Out είναι µέλος της Έθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ) από το 2013.